NYE PERSONVERNREGLER

FRA 2018

Alle norske virksomheter får nå nye regler å forholde seg til, og lovgivningen trer i kraft våren 2018. Dette medfører for noen en del endringer i dagens rutiner dersom du vil sikre at dere ikke ilegges bøter for mangelfull håndtering av personopplysninger. Er du usikker på hva dere trenger? Ta vår GRATIS GDPR-sjekk som beregner GDPR-scoren! (Vennligst kontakt oss og klikk her for å få passordet til sjekklisten)  
GDPR PERSONVERN
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300, 5628 Herand NORGE   I   Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300 5628 Herand NORGE  Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no