NYE PERSONVERNREGLER

FRA 2018

Alle norske virksomheter får nå nye regler å forholde seg til, og lovgivningen trer i kraft våren 2018. Dette medfører for noen en del endringer i dagens rutiner dersom du vil sikre at dere ikke ilegges bøter for mangelfull håndtering av personopplysninger. Er du usikker på hva dere trenger? Ta vår GRATIS GDPR-kartlegging som beregner GDPR-scoren din! Du får en klar indikasjon på hva som må på plass. Kartleggingen inneholder også et minikurs med en innføring i GDPR Personvern. Du kan motta en rapport på kartleggingen og en attest på kurset.
GDPR PERSONVERN
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300, 5628 Herand NORGE   I   Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no
Org.nr: 974480980   I   Herandsvegen 300 5628 Herand NORGE  Telefon: + 47 913 89 776   E-post: post@fonn.no