Formål

Formålet med personvernreglene er å beskytte enkeltpersoners integritet når det dreier seg om behandling av personopplysninger.

Her får du en oversikt over hvordan Fonn Software as  behandler personopplysninger. Vår behandling av personopplysninger reguleres av

personvernlovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for Fonn Software AS. For å beskytte den har vi opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene

du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Definisjoner

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer,

e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med FONN SOFTWARE AS sin behandling av personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig service,

oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves personopplysninger for å overholde lover eller avtaler med myndighetene, og andre

virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av FONN SOFTWARE AS.

Hvilke personopplysninger behandles av FONN SOFTWARE AS?

FONN SOFTWARE AS registrerer personopplysninger som selskapet har et rimelig krav på å behandle, for eksempel:

Kundens navn, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.

Kundekorrespondanse inklusive notater fra telefonsamtaler for dokumentasjons- og kvalitetskontroll. Loggføring av konklusjoner på

samtaler mm. katalogiseres og lagres på et sikkert lagringsmedium med begrenset tilgang.

FONN SOFTWARE AS lagrer også personopplysninger for våre kunder i våre systemer. Disse opplysningene er sikret gjennom rutiner på

våre leverandørers servere der informasjonen lagres. Vi har en generell anbefaling til våre kunder om å ikke oppbevare sensitive opplysninger

på sine systemer.

Andre personopplysninger som FONN SOFTWARE AS er bedt om å behandle, for eksempel ønske om å sende informasjon til

potensielle kunder.

Hvordan behandles personopplysninger?

FONN SOFTWARE AS behandler ikke personopplysninger på våre kunders systemer uten etter avtale med kunde, og da som regel i

sammenheng med support eller konsulentoppdrag på kundens vegne.

FONN SOFTWARE AS har laget et adresseregister hvor kunden kan velge å si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å

motta informasjon som FONN SOFTWARE AS etter gjeldende regelverk er forpliktet til å gi, samt opplysninger om viktige oppdateringer mm når

det gjelder drift av våre datasystemer.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

FONN SOFTWARE AS formidler ikke personopplysninger til eksterne partnere.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av FONN SOFTWARE AS sine produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert

seg for å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om FONN SOFTWARE AS sin behandling av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og

underskrevet forespørsel om dette til FONN SOFTWARE AS. Kunden kan be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan

informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne typen

informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be om at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at

unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la FONN SOFTWARE AS behandle personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde

trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke FONN SOFTWARE AS være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor

kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet.

Personvernombud

FONN SOFTWARE AS har ikke utnevnt et personvernombud da vi ikke regner de opplysninger som ligger på våre servere i kundens systemer

som sensitive i forhold til at de kan misbrukes på noen måte.

Risikovurderinger

FONN SOFTWARE AS foretar jevnlig risikovurderinger på våre systemer og våre rutiner for å sikre at personopplysninger ikke kommer på

avveier

Fonn AS | Solborg 1, 5628 Herand | 53 67 50 10

Personvernregler

®
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

Formål

Formålet med personvernreglene er å beskytte enkeltpersoners

integritet når det dreier seg om behandling av personopplysninger.

Her får du en oversikt over hvordan Fonn Software as  behandler

personopplysninger. Vår behandling av personopplysninger reguleres av

personvernlovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for Fonn Software AS. For å beskytte den har vi

opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene

du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Definisjoner

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan

knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer,

e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med FONN SOFTWARE AS sin behandling av

personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig

service, oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves

personopplysninger for å overholde lover eller avtaler med

myndighetene, og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter)

som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av

FONN SOFTWARE AS.

Hvilke personopplysninger behandles av FONN SOFTWARE AS?

FONN SOFTWARE AS registrerer personopplysninger som selskapet har

et rimelig krav på å behandle, for eksempel:

Kundens navn, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.

Kundekorrespondanse inklusive notater fra telefonsamtaler for

dokumentasjons- og kvalitetskontroll. Loggføring av konklusjoner på

samtaler mm. katalogiseres og lagres på et sikkert lagringsmedium med

begrenset tilgang.

FONN SOFTWARE AS lagrer også personopplysninger for våre

kunder i våre systemer. Disse opplysningene er sikret gjennom rutiner

på våre leverandørers servere der informasjonen lagres. Vi har en

generell anbefaling til våre kunder om å ikke oppbevare sensitive

opplysninger på sine systemer.

Andre personopplysninger som FONN SOFTWARE AS er bedt om å

behandle, for eksempel ønske om å sende informasjon til

potensielle kunder.

Hvordan behandles personopplysninger?

FONN SOFTWARE AS behandler ikke personopplysninger på våre

kunders systemer uten etter avtale med kunde, og da som regel i

sammenheng med support eller konsulentoppdrag på kundens vegne.

FONN SOFTWARE AS har laget et adresseregister hvor kunden kan velge

å si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å

motta informasjon som FONN SOFTWARE AS etter gjeldende regelverk

er forpliktet til å gi, samt opplysninger om viktige oppdateringer mm når

det gjelder drift av våre datasystemer.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

FONN SOFTWARE AS formidler ikke personopplysninger til eksterne

partnere.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av FONN SOFTWARE

AS sine produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert

seg for å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om FONN SOFTWARE AS sin

behandling av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en

skriftlig og underskrevet forespørsel om dette til FONN SOFTWARE AS.

Kunden kan be om utskrift av de opplysningene som er registrert,

hvordan informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er

implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av

denne typen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan

også be om at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert

og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å

oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la FONN SOFTWARE AS behandle

personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis

en kunde trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen

slettes, vil ikke FONN SOFTWARE AS være i stand til å oppfylle sine

forpliktelser overfor kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette,

bli avsluttet.

Personvernombud

FONN SOFTWARE AS har ikke utnevnt et personvernombud da vi ikke

regner de opplysninger som ligger på våre servere i kundens systemer

som sensitive i forhold til at de kan misbrukes på noen måte.

Risikovurderinger

FONN SOFTWARE AS foretar jevnlig risikovurderinger på våre systemer

og våre rutiner for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveier

Directions

In anim ad quis id ipsum dolore ad eu. Ipsum amet ex pariatur. Incididunt ut labore. Voluptate reprehenderit veniam ipsum, in voluptate minim culpa aliquip in et elit.

Ut cillum sint laboris

Tempor nostrud ipsum do aute, incididunt eu ullamco aute et consectetur ea nostrud. Adipisicing veniam quis occaecat voluptate sit sunt culpa deserunt anim qui ut dolor ut sed. Lorem, mollit aute et fugiat voluptate ipsum sunt veniam in cupidatat do eiusmod. Est ut, sed id duis cillum amet excepteur dolore, eu anim esse. Reprehenderit, elit amet nulla aliqua magna cillum in.

Lorem incididunt

Veniam deserunt voluptate fugiat, esse enim aliquip laboris consectetur id commodo non. Aute ipsum nulla, esse aute ex nulla. Occaecat deserunt, amet id in sit deserunt tempor, sit labore fugiat, enim qui proident eu ut ullamco amet. Consequat ullamco dolore, esse excepteur voluptate cupidatat enim lorem.

Fugiat id ea

Veniam consectetur veniam minim lorem magna officia nostrud laboris dolore, ex dolor proident in in id labore cillum. Eiusmod dolor voluptate non voluptate minim elit. Nostrud qui ad, exercitation irure culpa nulla, exercitation quis ut deserunt. Duis ad, ullamco ut. Commodo ad et est in officia. Irure, ipsum sint qui dolor exercitation mollit dolor culpa in exercitation.