Formål

Formålet med personvernreglene er å beskytte enkeltpersoners integritet

når det dreier seg om behandling av personopplysninger. Her får du en

oversikt over hvordan Fonn Software as  behandler personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvern-

lovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for Fonn Software AS. For å beskytte den har vi

opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene

du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Definisjoner

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan

knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer,

e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med FONN SOFTWARE AS sin behandling av

personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig service,

oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves personopplysninger for å

overholde lover eller avtaler med myndighetene, og andre virksomheter

(databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger

sammen med eller på vegne av FONN SOFTWARE AS.

Hvilke personopplysninger behandles av FONN SOFTWARE AS?

FONN SOFTWARE AS registrerer personopplysninger som selskapet har et

rimelig krav på å behandle, for eksempel:

Kundens navn, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.

Kundekorrespondanse inklusive notater fra telefonsamtaler for

dokumentasjons- og kvalitetskontroll. Loggføring av konklusjoner på

samtaler mm. katalogiseres og lagres på et sikkert lagringsmedium med

begrenset tilgang.

FONN SOFTWARE AS lagrer også personopplysninger for våre

kunder i våre systemer. Disse opplysningene er sikret gjennom rutiner på

våre leverandørers servere der informasjonen lagres. Vi har en generell

anbefaling til våre kunder om å ikke oppbevare sensitive opplysninger på

sine systemer.

Andre personopplysninger som FONN SOFTWARE AS er bedt om å

behandle, for eksempel ønske om å sende informasjon til potensielle

kunder.

Hvordan behandles personopplysninger?

FONN SOFTWARE AS behandler ikke personopplysninger på våre kunders

systemer uten etter avtale med kunde, og da som regel i sammenheng

med support eller konsulentoppdrag på kundens vegne.

FONN SOFTWARE AS har laget et adresseregister hvor kunden kan velge å

si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å motta

informasjon som FONN SOFTWARE AS etter gjeldende regelverk er

forpliktet til å gi, samt opplysninger om viktige oppdateringer mm når det

gjelder drift av våre datasystemer.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

FONN SOFTWARE AS formidler ikke personopplysninger til eksterne

partnere.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av FONN SOFTWARE AS

sine produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg for

å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om FONN SOFTWARE AS sin behandling

av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og

underskrevet forespørsel om dette til FONN SOFTWARE AS. Kunden kan

be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan

informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er

implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne t

ypen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be om

at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at

unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å

oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la FONN SOFTWARE AS behandle person-

opplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde

trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke

FONN SOFTWARE AS være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor

kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet.

Personvernombud

FONN SOFTWARE AS har ikke utnevnt et personvernombud da vi ikke

regner de opplysninger som ligger på våre servere i kundens systemer

som sensitive i forhold til at de kan misbrukes på noen måte.

Risikovurderinger

FONN SOFTWARE AS foretar jevnlig risikovurderinger på våre systemer

og våre rutiner for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveier

Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Personvernregler

®
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Formål

Formålet med personvernreglene er å beskytte enkeltpersoners integritet

når det dreier seg om behandling av personopplysninger. Her får du en

oversikt over hvordan Fonn Software as  behandler personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvern-

lovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for Fonn Software AS. For å beskytte den har vi

opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene

du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Definisjoner

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan

knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer,

e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med FONN SOFTWARE AS sin behandling av

personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig service,

oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves personopplysninger for å

overholde lover eller avtaler med myndighetene, og andre virksomheter

(databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger

sammen med eller på vegne av FONN SOFTWARE AS.

Hvilke personopplysninger behandles av FONN SOFTWARE AS?

FONN SOFTWARE AS registrerer personopplysninger som selskapet har et

rimelig krav på å behandle, for eksempel:

Kundens navn, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.

Kundekorrespondanse inklusive notater fra telefonsamtaler for

dokumentasjons- og kvalitetskontroll. Loggføring av konklusjoner på

samtaler mm. katalogiseres og lagres på et sikkert lagringsmedium med

begrenset tilgang.

FONN SOFTWARE AS lagrer også personopplysninger for våre

kunder i våre systemer. Disse opplysningene er sikret gjennom rutiner på

våre leverandørers servere der informasjonen lagres. Vi har en generell

anbefaling til våre kunder om å ikke oppbevare sensitive opplysninger på

sine systemer.

Andre personopplysninger som FONN SOFTWARE AS er bedt om å

behandle, for eksempel ønske om å sende informasjon til potensielle

kunder.

Hvordan behandles personopplysninger?

FONN SOFTWARE AS behandler ikke personopplysninger på våre kunders

systemer uten etter avtale med kunde, og da som regel i sammenheng

med support eller konsulentoppdrag på kundens vegne.

FONN SOFTWARE AS har laget et adresseregister hvor kunden kan velge å

si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å motta

informasjon som FONN SOFTWARE AS etter gjeldende regelverk er

forpliktet til å gi, samt opplysninger om viktige oppdateringer mm når det

gjelder drift av våre datasystemer.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

FONN SOFTWARE AS formidler ikke personopplysninger til eksterne

partnere.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av FONN SOFTWARE AS

sine produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg for

å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om FONN SOFTWARE AS sin behandling

av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og

underskrevet forespørsel om dette til FONN SOFTWARE AS. Kunden kan

be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan

informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er

implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne t

ypen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be om

at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at

unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å

oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la FONN SOFTWARE AS behandle person-

opplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde

trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke

FONN SOFTWARE AS være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor

kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet.

Personvernombud

FONN SOFTWARE AS har ikke utnevnt et personvernombud da vi ikke

regner de opplysninger som ligger på våre servere i kundens systemer

som sensitive i forhold til at de kan misbrukes på noen måte.

Risikovurderinger

FONN SOFTWARE AS foretar jevnlig risikovurderinger på våre systemer

og våre rutiner for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveier

Personvernregler