Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

BackFeed

Blir tilbakemeldinger fra kunder eller

ansatte tatt vare på, og fulgt opp?

Vet du at tilbakemeldinger kan bli din viktigste ressurs?

Tilbakemeldinger kan bli din

viktigste ressurs!

Tilbakemeldingsverktøyet BackFeed, lokaliserer og bidrar til å åpne flaskehalsene, og gjør at prosesser, kundeforhold og ansattforhold stadig forbedres. Fang opp avvik og tilbakemeldinger Loggfør tilbakemeldinger Behandle og videreutvikle tilbakemeldinger Beslutt tiltak Endelig et verktøy som gjør det enkelt å gi tilbakemeldinger!   
Kjp n Kjp n Kjp n Kjp n
kr 230.- pr mnd* 
kr 230.- pr mnd 

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
*Prisen er for en admin og en bruker. For en ekstra bruker koster det 20,- kr pr mnd.
®
®
BackFeed Profesjonell oppfølging når det trengs! Dette får du: Mobil-app med egen innlogging for alle de ansatte, der de kan legge inn alle typer tilbakemeldinger og avvik direkte på aktuelt område. Ta evt et bilde og legg ved, og velg ansvarlig for oppfølging, som mottar mail på saken umiddelbart. Software som mottar alle tilbakemeldinger fra mobil, nettbrett eller PC. Her følges alle saker opp, ansvarlige kan motta remindere fra systemet, man kan ta ut rapporter, oversikter osv.
Dine kunder har forventninger til at du stadig forbedrer deg, og at du ikke gjør de samme feilene igjen og igjen. Dersom en kunde gir deg tilbakemelding om en feil ved produktet, dårlig service eller lignende, forventer de at du tar tak i saken, og gjør noe med det. Dine ansatte har behov for å bli sett, hørt og tatt på alvor. Får de ansatte denne oppmerksomheten, kan dette føre til at prosesser stadig forbedres, og at tilhørigheten til arbeidsplassen øker. De ansatte kjenner også kanskje best hvor flaskehalsene sitter, og deres tilbakemelding kan bidra til at disse åpnes, og det skapes flyt der det før gikk tregt. Opplever du, dine ansatte eller kunder stress og frustrasjoner?  Det er gjerne dette som tidvis kommer til uttrykk gjennom tilbakemeldinger. BackFeed kan bidra til at stress og frustrasjoner minker, og at du får brukt tiden på det som faktisk skaper verdier. Å få de ansatte til å gi tilbakemeldinger ved for eksempel avvik, har alltid vært en utfordring. Nå er det ikke lenger det. Vi har produktet som gjør det enkelt å gi tilbakemelding! Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon! Tlf: Christian Tolås +47 913 89 776
Kjp n Kjp n
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10
Kjp n Kjp n
kr 230.- pr mnd* 
*Prisen er for en admin og en bruker. For en ekstra bruker koster det 20,- kr pr mnd.
BackFeed Profesjonell oppfølging når det trengs! Dette får du: Mobil-app med egen innlogging for alle de ansatte, der de kan legge inn alle typer tilbakemeldinger og avvik direkte på aktuelt område. Ta evt et bilde og legg ved, og velg ansvarlig for oppfølging, som mottar mail på saken umiddelbart. Software som mottar alle tilbakemeldinger fra mobil, nettbrett eller PC. Her følges alle saker opp, ansvarlige kan motta remindere fra systemet, man kan ta ut rapporter, oversikter osv.
Dine kunder har forventninger til at du stadig forbedrer deg, og at du ikke gjør de samme feilene igjen og igjen. Dersom en kunde gir deg tilbakemelding om en feil ved produktet, dårlig service eller lignende, forventer de at du tar tak i saken, og gjør noe med det. Dine ansatte har behov for å bli sett, hørt og tatt på alvor. Får de ansatte denne oppmerksomheten, kan dette føre til at prosesser stadig forbedres, og at tilhørigheten til arbeidsplassen øker. De ansatte kjenner også kanskje best hvor flaskehalsene sitter, og deres tilbakemelding kan bidra til at disse åpnes, og det skapes flyt der det før gikk tregt. Opplever du, dine ansatte eller kunder stress og frustrasjoner?  Det er gjerne dette som tidvis kommer til uttrykk gjennom tilbakemeldinger. BackFeed kan bidra til at stress og frustrasjoner minker, og at du får brukt tiden på det som faktisk skaper verdier. Å få de ansatte til å gi tilbakemeldinger ved for eksempel avvik, har alltid vært en utfordring. Nå er det ikke lenger det. Vi har produktet som gjør det enkelt å gi tilbakemelding! Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon! Tlf: Christian Tolås +47 913 89 776
Kjp n Kjp n

Tilbakemeldinger kan bli din

viktigste ressurs!

Tilbakemeldingsverktøyet BackFeed, lokaliserer og bidrar til å åpne flaskehalsene, og gjør at prosesser, kundeforhold og ansattforhold stadig forbedres. Fang opp avvik og tilbakemeldinger Loggfør tilbakemeldinger Behandle og videreutvikle tilbakemeldinger Beslutt tiltak Endelig et verktøy som gjør det enkelt å gi tilbakemeldinger!   
Kjp n Kjp n
kr 230.- pr mnd 

Blir tilbakemeldinger fra kunder eller

ansatte tatt vare på, og fulgt opp?

Vet du at tilbakemeldinger kan bli din viktigste ressurs?

BackFeed