Check IT

Sjekklister

Nå er det enkelt å lage automatiske sjekklister!

Å få god flyt og sikre rutiner rundt kontroll av for eksempel

prosjekter, kan ofte være en utfordring.

Bruk av sjekklister er regnet for å være det beste verktøyet for god flyt i oppfølging og kontrollarbeid. Gode, automatiserte sjekklister, som må fylles ut av de prosjektansvarlige etter hvert som jobben gjøres, gjør det enkelt å holde oversikt over fremdriften. Tenk deg å ha komplett oversikt. Med CheckIT får du det! De ansatte svarer på spørsmål om hva som er fullført, og i hvilken grad jobben er gjort. Det gjør at du har oversikt over både fremdrift, kontroll og dokumentasjon i en operasjon. Check IT sjekklister, gir deg mulighet til å fylle ut nødvendige sjekklister hvor som helst, og når som helst.  De kan fylles ut på mobilen, nettbrettet eller PC`en. Fyll ut sjekklisten, klikk send, og sjekklisten går inn i systemet. Administrator kan ta ut rapporter og oversikter over sjekklistene. Fremdriftskontroll i prosjekter Dersom du har prosjekter pågående, gir Check IT automatisert fremdriftskontroll over planlagte, gjennomførte og gjenstående oppgaver, i timer og %. Automatisert oversikt, kontroll og dokumentasjon Check IT gir automatisert kontroll gjennom at arbeidstaker må svare på konkrete spørsmål om hva som er utført. Har du krav til dokumentasjon av hele eller deler av prosjektet, er det bare å skrive ut sjekklisten. Tids- og arbeidsbesparende Ved innføring av en ny rutine, kan det ta litt ekstra tid å fylle ut en sjekkliste. Men den tiden tar man fort igjen, ved at man slipper den ekstra turen innom lageret, fordi det var noe man hadde glemt, eller at man må rette en feil, fordi det var noe man hadde glemt å gjøre, må innhente informasjon man ikke har tatt med seg, eller utføre prosedyrer man har glemt å utføre eller lignende. Bruk av sjekklister blir som en huskeliste for de som skal utføre en oppgave, og fører til bedre flyt, tryggere ansatte og tryggere kunder eller pasienter. Lag dine egne sjekklister Du kan utforme dine egne sjekklister, med akkurat de spørsmålene du ønsker. Vil du opprette en ny sjekkliste, gjør du det. Vil du redigere en du allerede har opprettet, klikker du på “Detaljer”. Rediger sjekkliste I dialogboksen som kommer opp, har du mulighet til å gjøre nødvendige endringer, eller opprette sjekklisten for første gang. Her kan du notere en beskrivelse av sjekklisten, velge ansvarlig og operatør for sjekklisten, oppfølgingsdatoer, mailutsending for oppfølging, og når mailen skal gå ut. Rediger spørsmål Om du vil redigere et eksisterende spørsmål, eller opprette et nytt spørsmål, får du opp en dialogboks der du kan skrive inn spørsmålet ditt. Du kan også velge hvilke type svar du ønsker, for eksempel for eksempel tekstfelt, gjennomføring i prosent eller notatfelt.    

Check IT sjekklister

Du kan vite at du har fått gjort det du trenger, når du trenger, og på den måten du trenger. Fyll ut sjekklistene dine hvor som helst og når som helst. De er enkle De er profesjonelle De er tids- og arbeidsbesparende De gir automatisert fremdriftskontroll, kontroll og oversikt. Skriv ut sjekklisten ved behov for dokumentasjon. Lag dine egne sjekklister, eller kontakt oss, så kan vi utforme sjekklister etter ditt behov.  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10
Kjøp nå Kjøp nå
kr 120.- pr mnd 
Kjøp nå Kjøp nå
kr 120.- pr mnd 

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Enkle, profesjonelle og arbeidsbesparende digitale sjekklister som sikrer at du får gjort det du skal, når du skal og på den måten du ønsker. De skaper trygghet for deg og dine kunder. Lag dine egne sjekklister, eller kontakt oss, så kan vi utforme sjekklister etter ditt behov.
Check IT Sjekklister Dette får du:
Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®
®
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10