Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Evaluate

Know where you are!

Dette får du:

Total kontroll og oversikt: Med Evaluate får du total kontroll og oversikt over alle prosessers status og utvikling. Dette gjør at du til enhver tid vet hvordan det står til med alle prosesser i virksomheten, og kan sette inn tiltak der det er viktigst. Mål hvordan den gode flyten er iverksatt og implementert: E-Valuate gir deg oversikt over hvor god dokumentasjonen er, og i  hvor stor grad det er iverksatt gode prosedyrer og rutiner på de ulike prosessene i virksomheten din. Dette gir deg den fordelen at du enkelt kan få oversikt over hvor godt prosedyrer, rutiner og dokumentasjon er iverksatt og implementert, og det sikrer at ikke ressurser brukes på unødvendige aktiviteter. Mål tilbakemeldinger og forbedringer enkelt: Å bygge en kultur rundt kontinuerlig forbedring dreier seg om å ta vare på alle typer tilbakemeldinger. E-Valuate gir deg oversikt over hvor og i hvilken grad det er kommet tilbakemeldinger på de ulike prosessene i virksomheten. Mange tilbakemeldinger betyr stort forbedringspotensiale og fokus fra de ansatte. Fordelen med denne modulen er at du enkelt  kan få oversikt over hvordan det går med tilbakemeldinger i de ulike prosessene og aktivitetene i bedriften. Måling og LeanSixSigma kan enkelt evalueres: Å måle hvor godt prosessene fungerer, er den vanskeligste delen av det kontinuerlige forbedringsarbeidet. E-Valuate gir deg oversikt over hvordan du ligger an med målingsarbeidet og grundigere arbeid på de ulike prosessene i virksomheten. Her er fordelen at du enkelt kan få oversikt over hvordan prosessene måles og bearbeides med LeanSixSigma metodikker. Totalresultat av arbeidet: Du får totaloversikt med en GoFlyten scoring som viser deg hvor langt du er kommet. Fordel: Du kan enkelt få en totaloversikt over hvordan det går med forbedringsarbeidet i de ulike prosessene og aktivitetene i bedriften. Høy grad av automasjon: Input til Evaluate hentes automatisk fra de ansattes tilbakemeldinger og den videre behandlingen av dem. Det gir deg den fordelen at du slipper å bruke tid på å grave frem data. Underlagsinformasjonen oppdateres daglig  automatisk ved de ansattes innleggelse og behandling av tilbakemeldinger. Fyldig og skreddersydd rapport: Du får en detaljert rapport i PDF-format som gir deg all informasjon du trenger om hvordan det går med det kontinuerlige forbedrings- arbeidet ditt. Rapporten kan skreddersys til dine behov, og det du ønsker å vite. Fordel: Du kan enkelt få oversikt over hvordan det går, og kan enkelt formidle informasjonen videre til de som trenger den. Bruk systemene overalt: Alt ligger på internett, og det gjør at de ansatte kan jobbe med saker hvor de måtte ønske. Eneste krav er en internett-tilgang.
Kjøp nå Kjøp nå
 Fra kr 180.-* 
Evaluate Know where you are Dette får du: Evaluate gir deg total kontroll og oversikt over alle prosessers status og utvikling. Du kan til enhver tid vite hvordan det står til med alle prosesser i virksomheten, og kan sette inn tiltak der det er viktigst.

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
*Du betaler 180,- pr mnd. Ønsker du skreddersydde rapporter, utformes disse i samarbeid med en av våre konsulenter. Vil du for eksempel ha månedlige, eller kvartalsvise rapporter, betaler du for et par timer konsulentarbeid i måneden eller i kvartalet.
®
®

Evaluate

Ønsker du total kontroll og oversikt over alle prosessers status og utvikling? Med Evaluate kan du til enhver tid vite hvordan det står til med alle prosesser i virksomheten, og sette inn tiltak der det er viktigst. Total kontroll og oversikt Mål iverksettelse og implementering Mål tilbakemeldingene, forbedringer og bruk av LeanSixSigma teknikker Få totalresultatet av arbeidet Høy grad av automasjon Fyldige og skreddersydde rapporter Ta kontroll idag, kontroller prosessene dine, deres status og utvikling!  
Kjøp nå Kjøp nå
Fra kr 180.- pr mnd 
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10