LEADit

Ledende prosjektstyring

Dette prosjektstyringsverktøyet gir deg følgende

fordeler:

LEADit Ledende prosjektstyring

Styrer du prosjektene, eller styrer de deg? Jobber du deg halvt ihjel bare for holde oversikten, eller har du oversikt over hva du skal gjøre når, og hvor i prosessen du eller dere er? Sitt i førersetet Få oversikten Få overblikk Ta tilbake kontrollen Stress mindre Med LEADit prosjektstyring, kan du styre prosjektene og lede dine medarbeidere på en god måte!  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Kjøp nå Kjøp nå
Fra kr 220.- 
LEADit Ledende prosjektstyring Dette får du: Internett-basert programvare der du enkelt legger inn, følger opp og fullfører prosjekter og prosesser. Prosjektstyringsverktøyet har stor grad av automasjon.
Kjøp nå
Fra kr 220.-
Kjøp nå
Full oversikt: Skjermoppbyggingen og logikken i programmet vil gi deg en full oversikt over alle prosjekter du har gående i bedriften. Du får en god oversikt over hvem som gjør hva, hvilke prosjekter som er under arbeid, samt hva som bør gjøres og hva som allerede er ferdigstilt.
Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
Det er enkelt: LEADit er både enkelt å lære og å bruke. Det er lagt ned betydelige ressurser på å få gitt deg en enkel måte å kunne systematisere dine prosjekter og oppgaver på. Logikken i programmet gjør det til en lek å finne frem. Hjelpemenyer er illustrert med skjermbilder fra programmet, og ”pekerne” gir deg konkret veiledning om hvor du skal skrive inn og registrere de ulike opplysningene.
Det er tidsbesparende: Prosjekstyringsverktøyet er tidsbesparende. Du vil spare mye tid på å få organisert og strukturert prosjektene dine.
Jobb visuelt på webben: Vi bruker det siste innen mulighetene med webteknologi. Det er en stor fordel for deg, da alt innholdet ligger på internett og du kommer til det samme hvor du er. Arkivet ligger på nett, og du har alltid siste versjon.
Skreddersy innlogging til hver enkelt bruker og prosess: Det er en stor fordel at hver person kan få sin skreddersydde innlogging med tilgang til det som er relevant for ham. Prosessene blir oversiktlige og tydelige.
Multikobling og automasjon: Det er automatisk multikobling mellom moduler:  Systemet jobber med prosedyrer, flowchart, programmoduler, filer etc helintegrert. Fordel: Du kommer til viktig informasjon uansett hvor du er i systemet. Du kan for eksempel åpne en prosedyre eller en videofil, starte en hjemmeside eller åpne et program direkte fra en flowchart.
Det er automatisert varslingssystem:  Du kan legge inn at du ønsker en mail tilsendt fra systemet når en oppgave forfaller. Du kan også be om kopi av mail som sendes andre medarbeidere når de blir påminnet på mail. Fordel: Du får en e-mail på oppfølging og kan gå direkte fra mailen til oppgaven du skal gjøre.
Det er automatisert logging:  All logging skjer på internett direkte i programmet. Fordel: All informasjon om saksbehandling, ansvar, prioritet, dokumentasjon etc tas vare på i systemet, og dukker opp når du trenger det.
Kan integreres med kvalitetsstyring:  Fordel: Du når tak i prosedyrene for hvordan oppgaver skal løses når du trenger dem i dine prosjekter, og sparer mye leting.
Kan integreres med BackFeed:  Automatisert tilbakemelding og oppfølging. Fordel: Det er lett å ta vare på alle tilbake- meldinger fra alle ansatte, kunder, leverandører etc og jobbe med systematisk forbedringsarbeid som løfter virksomheten til nye høyder.
Kan integreres med Evaluate:  Automatisert måling og kontroll. Fordel: Du får tilbakemeldinger på hvordan det går med virksomhetens utvikling i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Du har full oversikt og kontroll til enhver tid. Sett inn tiltak der du ser svak fremdrift, og gi ros der det fungerer bra.
Ta vare på dokumentasjonen du har fra før:
Bruk alt du måtte ha fra før, dokumentertegninger, datafiler i alle format (Excel, Word, PP etc), videoer. Fordel: LEADit lar deg ta vare på alt du har lagt ned av arbeid fra før. Det er ikke bortkastet arbeid.
Legg direktelinker i nettleseren: Du kan legge direkte linker i nettleseren, til de mest brukte prosjektene, sjekklistene el.l nettleseren. Fordel: Det tar få sekunder å komme inn på og starte behandlingen og oppdateringen av et prosjekt.
Filreferanser på alle nivå: Du kan legge inn filer på alle nivå. Informasjon og dokumenter som har en overordnet betydning for flere prosjekter kan ligge på et overordnet nivå.
Fordel: Det blir enkelt og logisk hvor du skal plassere og hvor du kan finne relevant informa- sjon for alt du holder på med i virksomheten din. Filene er tilgjengelige  uansett hvilket program du jobber med.
Planlegging og gjennomføring: Du kan velge ansvarlig for prosjektet, og hvem som er medarbeider. Dersom du ønsker kan du få en påminnelse på mail, om prosjektet. Velg hvor ofte, og når kl den skal mottas. Velg prioritet, status, oppfølgingsdato og hvilket kompetansekrav som er nødvendig for oppgaven.
Loggfør direkte i prosjektet: Du har tilgang til en tekstbehandler, der du loggfører direkte i prosjektet. Man kan skrive hva prosjektet går ut på, og logge framdriften i prosjektet.
Registrere timer mot aktivitet: Se planlagte, gjennomførte og resterende timer, og kryss av om du vil ha timeregistrering mot mobil. Du har også tilgang til en oversikt over egne eller andres prosjekter. Ressurs- planlegging blir mye enklere.
Kraftig filstyring: Ta vare på all dokumentasjon som har med prosjektet å gjøre på en plass, også mailer. Drag and drop filenedirekte på prosjektet, eller søk på disk og last dem opp. Ta vare på eldre versjoner automatisk. Du får beskjed når andre redigerer en fil. Du kan åpne filer direkte fra internett. Du kan også legge referanser til andre steder. Det gjør at du slipper dobbellagring og feil på versjonskontroll.
Aktivitetskalender med full oversikt: Aktivitetskalenderen gir deg full oversikt over aktiviteter og prosjekter. Du kan dra og slippe de på nye datoer, dersom du ser at de må flyttes. Du har tilgang til 5 ulike kalendervisninger. Oversikten til høyre viser alle prosjektene. Der kan du gå inn på detaljer og følge opp prosjektet, og har du behov for det, kan du filtrere på alle aktuelle nivå. Forfalte oppgaver viser med rødt.
Bruk prosesstrukturen du har i kvalitetssystemet: Du kan bruke vår ferdige prosess- struktur tilpasset ISO 9001 sin prosess- orienterte tankegang, eller du kan lage din egen struktur basert på dine prosjekter. Fordel: En enkel og effektiv struktur er på plass på et blunk.
Lag prosjektmaler: Har du flere lignende prosjekter kan du lage deg en mal som du kan bruke om igjen. Den kan inneholde alle typer dokumenter du trenger for prosjektet ditt, inkludert fremdriftsplaner, hvem som har ansvar, sjekklister for prosjekt- gjennomføring mm. Fordel: Du slipper å gjøre kreativt arbeid igjen og igjen, bruk informasjonen du hadde på forrige prosjekt videre på neste med en enkel kopiering. Ta med erfaringene til neste prosjekt.
Timelogg automatisert: Registrer timer direkte i prosjektet, eller på mobiltelefonen din. Du bestemmer hvilke prosjekter som skal komme opp på timeregistreringen på den enkelte medarbeider. Fordel: Minimal tidsbruk på å få lagt inn timer på prosjektet, og det er enkelt å lage timelister som grunnlag for fakturering.
Lag profesjonelle sjekklister: Du kan lage profesjonelle sjekklister som er koblet til prosjektgjennomføringen. Sjekklistene kan lages slik at de viser i prosent hvor langt oppgavene er kommet. Fordel: Kvalitetskontroll, oppfølging og dokumentasjon blir en lek. Du får en enkel og god oversikt over fremdriften, både på oversikts- og detaljnivå.
Automatisert oppfølging av prosjekter: Send sjekklister:  Du kan sende sjekklister til den som har  ansvaret for å gjennomføre en oppgave, slik at du får dokumentasjon på at de har gjort det de skal. Sjekklistene kan sendes på mail, og oppdateres direkte på PC, nettbrett eller mobil. Dersom du legger inn notatfelt i sjekklisten, kan den som gjennomfører prosjektet notere fremdrift og viktig informasjon. Fordel: Kvalitetskontroll, oppfølging og dokumentasjon blir en lek.
Følg med på prosjektgjennomføringen:  - Send mail mauelt eller automatisk til den som skal fylle ut en sjekkliste. Systemet overvåker for deg! - Du kan ha oppfølging både på den som er ansvarlig for prosjektet, og den som utfører arbeidet og fyller ut sjekklisten. - Etter hvert som sjekklisten fylles ut vil du få status på hvor langt prosjektet er kommet i gjennomføring. Fordel: Full kontroll til enhver tid. - Se planlagte og gjennomførte og resterende timer. Fordel: Ressursplanlegging blir enkelt.
Check IT sjekklister, og TIMEit timeregistrering, er tilleggsmoduler på henholdsvis 120,- kr og 60,- kr per mnd.
®
®
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10