RISK Control

Risiko og muligheter

Analyseverktøyet som gjør deg god på å vurdere og

treffe tiltak mot risiko, og å utnytte muligheter:

Ligg foran, uten anstrengelser: Tilgang til ferdige analyser som er opprettet i samsvar med ISO sine krav og retningslinjer for risiko og mulighets- vurdering, vil gjøre at du uten anstrengelser ligger foran mange andre i din risiko og mulighets- vurdering. Analyser som passer deg: Analysene kan enkelt tilpasses din virksomhet. Du kan også se en forhåndsvisning av analysen før du sender den. Ønsker du å opprette helt egne risikoanalyser, har du tilgang til det. Du blir god på å overholde frister: Du legger enkelt inn en mailtekst som skal følge analysen. Deretter velger du hvilke avdelinger eller ansatte som skal motta risiko og mulighetsanalysen. Systemet viser når du har sendt analysen, og når svaret er mottatt. Du kan enkelt sende purring til de som ikke har svart innen fristen. Treff rett tiltak til rett tidspunkt: Du får en unik oversikt over statusen på alle kartlagte risikoområder. På denne måten kan du enkelt se hvilke områder det er prekert å ta tak i først, som det er knyttet størst risiko eller mulighet til. Du har også mulighet til å filtrere på sannsynlighet, kvalitet produkt og miljø, HMS, flyt og økonomi, viderebehandling og dato vurdert, og slik kunne følge opp enklere.
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

Hvorfor GoFlyten? Vi ønsker å hjelpe virksomheter til å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker også å  bidra til å redusere stress og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®
®
RISK Control! Du blir god på å vurdere og treffe tiltak mot potensiell risiko, og å utnytte muligheter slik at du når målene dine: Ligg foran, uten anstrengelser Analyser som passer deg Du blir god på å overholde frister Rapporter gir deg trygghet for at all risiko og alle muligheter er vurdert Treff rett tiltak til rett tidspunkt Bli god på risiko og muligheter, og jobb i samsvar med ISO 2015 styringssystemer!  
Kjøp nå Kjøp nå
kr 220.- pr mnd 
Rapporter gir deg trygghet for at all risiko og alle muligheter er vurdert: Når en analyse er sendt ut til aktuelle personer, og besvarelsen er mottatt, kan du enkelt skrive ut en rapport på analysen. Områder dere har vurdert at bør tas tak i, følges opp i etterkant av analysen, og på grunnlag av rapporten. Her kan du når som helst gå tilbake og se på resultatene. Du får en trygghet for at  vurderingene dere har gjort er tatt vare på, og det er enklere å følge opp.
Kjøp nå Kjøp nå
kr 220.- pr mnd 
Et digitalt verktøy for vurdering av og oversikt over risiko og muligheter. Du har tilgang hvor som helst og når som helst. Hvert område du ønsker å kartlegge vurderes i forhold til kvalitet på produkt og leveranse, HMS og/eller flyt og økonomi. Filtrer enkelt ut områder som trenger strakstiltak, eller er knyttet opp mot en spesiell type risiko eller mulighet. Test en demo av programmet
RISK Control Profesjonell risikostyring! Dette får du:
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10