GoFlyten Tjenester

                          

1. Kontakt oss, eller bestill verktøyet QM Prosess, der HMS arbeidet er integrert med kvalitetsstyringen. 2. Kontakt oss og vi sender en av våre konsulenter, som hjelper deg i gang med systemet. 3. Du og konsulenten ser på det du har av eksisterende dokumentasjon, og legger inn det som kan brukes. Der det trengs, opprettes nye policyer og prosedyrer. 4. Dere sjekker om det er samsvar mellom teori og praksis; policyer, prosedyrer og de rutinene dere har i dag. Dersom det ikke samsvarer, legger dere opp en plan for når dere skal utføre medarbeider- samtaler, vernerunde, evt arbeidsmiljøundersøkelse, valg av verneombud, kurs i HMS for ledere og mellomledere og annet som er nødvendig for å oppfylle gjeldende lover og regler. 5. Vi anbefaler at dere tar i bruk BackFeed, et digitalt verktøy for automatisert behandling av avvik og tilbakemeldinger. Her legger dere inn og behandler eventuelle avvik fra vernerunden. Dere kan huke av for mailoppfølging på saker som må følges opp, og dere sikrer at tilbakemeldinger og avvik behandles. Du kan registrere og følge opp tilbakemeldinger via mobil-appen. Legg enkelt ved et bilde, tekst, dato for tilbakemelding, og forslag til saksbehandler. Klikk send, tilbakemeldingen går inn i systemet, og foreslåtte saksbehandler får automatisk mail på saken. 6. Det utarbeides et HMS årshjul, og aktuelle datoer legges inn i BackFeed. Systemet passer på at aktiviteter blir fulgt opp gjennom året.   7. Tilbakemeldinger blir behandlet. De ansatte føler seg sett, hørt og tatt på alvor. Bedriften utvikles, dere stresser mindre, ressurskrevende ting som ikke skaper verdier reduseres, og bunnlinjen økes. Vi hjelper deg i gang og på plass! Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!  Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10

Vi har tilpasset Lean Six Sigma til norske forhold

Essensen i Lean Six Sigma er å bygge bedre, raskere og billigere prosesser •   Forenkle. Bruk Lean til å forenkle arbeidsområdet. •   Få flyt. Bruk spagetti-diagnose og verdistrømsanalyse for å få flyt i prosessene. •   Optimalisere. Bruk Six Sigma til å fokusere, forbedre, opprettholde og holde oppe      progresjonen i arbeidet mot å fjerne alle feil og avvik. Last ned håndboken GRATIS

Lean Six Sigma er nå tilgjengelig for alle!

5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®

Så enkelt får du et HMS arbeid som bidrar til

økt verdiskaping:

GoFlyten Tjenester

Vi ønsker å tilby tjenester som hjelper virksomheter til å nå sitt fulle potensial.  
Kontakt oss Kontakt oss
Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller for et uforpliktende tilbud!
I et avklart samarbeid hjelper vi våre kunder å realisere potensialet som ligger i å redusere unødvendig ressursbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere stresset og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
Vi tilbyr følgende tjenester:
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10